Kela: Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt!

Kelan tiedote 12.05.2016

Kesällä päätoimisesti opiskelevien kannattaa hakea opintotukea nyt, jotta tuki ehditään myöntää ennen kuin kesäopinnot alkavat. Opintotukea kesäajalle voi hakea helposti verkossa.

Opiskelija voi saada opintotukea myös kesäajalle, jos hän suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja päätoimisesti. Myös kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja lainatakaus. Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaan. Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Lukio-opiskelijoille ei yleensä voida myöntää opintotukea kesäksi.

Kesätuen edellytyksenä on riittävä opintomäärä
Saadakseen kesäopintotukea opiskelijan tulee opiskella päätoimisesti, eli hänellä on oltava riittävästi opintoja. Ammatillisessa koulutuksessa opintoja pitää olla kuukaudessa vähintään 18 päivän ajan ja keskimäärin vähintään 3 opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä tukikuukautta kohti.  Kunkin korkeakoulun opintotukilautakunta määrittelee, mikä on riittävä korkeakouluopintojen määrä kesätuen saamiseksi. Yleensä se on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Kesäajan opintovaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena ja että opintosuoritusten yhteismäärä on riittävä.

Tuen voi hakea helposti verkossa
Opiskelija voi hakea kesätukea joko verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OT 15).

Asiointipalvelun etusivulta näkee yhdellä vilkaisulla, onko hakemus ratkaistu ja milloin tuki maksetaan. Palvelu myös kertoo, jos verkkohakemus on jäänyt lähettämättä tai siitä puuttuu liitteitä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Muut kuin korkeakouluopiskelijat tarvitsevat kesätukihakemuksensa liitteeksi oppilaitoksesta todistuksen kesäopinnoista. Myös tarvittavat liitteet voi lähettää verkossa.

Lisätietoja:
Verkossa www.kela.fi/opintotuki

Opintotuen palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 8–18

Lue lisää kysymyksiä ja vastauksia kesäopintotuesta:
kysykelasta.kela.fi

Opintotuki Facebookissa:
facebook.com/opintotuki

Edellinen artikkeli

VIIKKOKATSAUS | VIIKKO 19

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 20

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista