Kela: Kelalle uusia tehtäviä korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa

Kelan tiedote. Julkaistu: 01.03.2019, 15:31

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät Kelalle 1.1.2021. Jatkossakin palvelut tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

Eduskunta on hyväksynyt lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Lain tavoitteena on turvata hyvin toimivat ja yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoille.

YTHS:n tuottamat palvelut laajenevat 1.1.2021 koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Samalla terveydenhoitomaksun maksuvelvollisuus laajenee koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Maksuvelvollisia ovat läsnäolevaksi ilmoittautuneet korkeakouluopiskelijat. Heidän pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelaan lukukausittain. Lukukausimaksu kattaa koko opiskeluterveydenhuollon, eikä palvelujen käyttämisestä peritä erillisiä käyntimaksuja.

Terveydenhoitomaksun suuruus määritellään vuosittain annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Ensimmäisen kerran korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelaan kevätlukukaudelta 2021. Siihen asti yliopisto-opiskelijat maksavat YTHS-maksun ylioppilaskunnalle.

Opiskeluterveydenhuolto rahoitetaan valtionosuudella ja terveydenhoitomaksuilla

Kela maksaa YTHS:lle korvausta opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuottamisen kustannuksista. Tällä hetkellä korvaus rahoitetaan sairausvakuutuksesta. Vuodesta 2021 alkaen korvaus rahoitetaan valtionosuudella (77 %) ja opiskelijoilta kerättävillä terveydenhoitomaksuilla (23 %).

Järjestämisvastuussa oleva Kela valvoo YTHS:n toimintaa, palveluja ja varojen käyttöä tarkastusten, arviointien sekä jatkuvan seurannan avulla.

Lue lisää:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: HE 145/2018 vp.

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista