Kela: 12 900 korkeakouluopiskelijalle selvityspyyntö opintojen edistymisestä

Kelan tiedote, julkaistu: 05.10.2016

 

Kela ja opintotukilautakunnat seuraavat vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Seuranta on nyt tehty noin 166 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2015–2016. Heistä 12 900 saa selvityspyynnön opintojen edistymisestä.

Opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla selvitetään, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Opinnot ovat edistyneet riittävästi, jos opiskelija on suorittanut vähintään 20 opintopistettä lukuvuonna 2015–2016 ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana.

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa selvityspyynnön. Hänen pitää palauttaa selvityksensä korkeakoulunsa opintotukilautakunnalle.

Opintotukilautakunta harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, opintotuki lakkautetaan 1.1.2017 lukien. Jos opintosuorituksia on erityisen vähän (alle 1 opintopiste/tukikuukausi) ja opiskelijan ei ole ollut tarkoituskaan opiskella päätoimisesti, opintotukea voidaan myös periä takaisin.

Selvityspyyntö lähetetään 7 900 yliopisto-opiskelijalle ja 5 000 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 13 400, joista 8 600 opiskeli yliopistossa ja 4 800 ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoja:
Kysy lisää korkeakoulusi opintotukilautakunnalta: www.kela.fi/opintotukilautakunnat
Verkossa www.kela.fi/opintojen-edistyminen-korkeakouluopinnot
Opintotuki Facebookissa www.facebook.com/opintotuki

Puhelimessa Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 8–16

 

Edellinen artikkeli

JAMKO kysyy mitä sinulle kuuluu?

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista