JAMKO kannustaa JAMKia kehittämään opiskelijahyvinvointia

JAMKO teki joulun alla vetoomuksen JAMKille kannustaen sitä kehittämään opiskelijahyvinvoinnin koordinoinnin tilaa ja resursseja, sekä vähentämään koettua epäarvoisuutta yliopisto-opiskelijoihin nähden, joilla on laajemmat korkeakoululiikuntapalvelut ja hyvinvointikurssit käytettävissä.

JAMKissa toimiva HYPE-hyvinvointiryhmä, jossa on eri asiantuntijoita ja JAMKOn toimijoita on havainnut haasteita siinä, että opiskelijahyvinvoinnin koordinointiin ja kehittämiseen ei ole välttämättä riittävästi aika- ja henkilöstöresurssia. JAMKO toivoo JAMKilta panostusta ennaltaehkäisevään toimintaan ja varsinkin opiskelijoiden terveystutkimuksessa 2016 esiin nousseen hyvinvoinnin heikkenemisen trendin kääntämiseen. Hyvinvoiva opiskelija valmistuu ja pärjää työelämässä.

JAMKOn esittämät yliopistoliikunnan kurssit tähtäävät paitsi opiskelijoiden fyysisen terveyden edistämiseen, myös opiskeluhyvinvoinnin tukemiseen laajemmin. Hyvinvointiin painottavilla kursseilla on henkistä ja sosiaalista hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, joilla on suoria vaikutuksia opiskelijoiden jaksamiseen niin opinnoissa kuin työelämässä

JAMKOn on keskustellut vetoomuksesta JAMKin hallinnon kanssa haasteiden ratkaisemiseksi. Toistaiseksi lisäresursseja hyvinvoinnin koordinointityöhön ei lyhyellä aikavälillä ole luvassa mutta pian alkavassa opetussuunnitelmien kehitystyössä pyritään huomioimaan opiskelijoiden tarve tukeen hyvinvoinnissa ja jaksamisessa. Myös yliopistoliikunnan hyvinvointikurssien laajentamisesta JAMKin opiskelijoille käydään keskusteluja.

Lisätiedot:

Hannu Järvistö
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Elina Oksanen
Ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija
ohjaus(a)jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista