Edustajisto_1_2023_Järjestäytymiskokous_esityslista_21_11_2022.docx (2)

Edustajisto_1_2023_Jarjestaytymiskokous_esityslista_21_11_2022.docx-2.pdf