_Edustajisto_1_2023_Järjestäytymiskokous_PK_21_11_2022_korjattu

Edustajisto_1_2023_Jarjestaytymiskokous_PK_21_11_2022_korjattu.pdf