Weekly Overview, week 50 | Office closed Dec 11th 9 a.m. – 12 p.m.

Office open on Wed Dec 11th from 9 a.m – 11.15 p.m.

 

*********************

JAMKON UUTISIA

*********************

Löydä sun supervoima! Ryhdy tutoriksi!

Opinnäytetöiden kansitustilaukset ennen joulua

Jäsenyysasiat kuntoon ennen lomaa

JAMKOn toimiston joulutauko

 

MUITA UUTISIA

*********************

Keväällä heitetään hyvästit Asiolle ja toivotetaan Peppi tervetulleeksi!

Korkeakoululiikunnan Dream Team – haku on auki!

 

JAMKO NEWS

*********************

Find your superpower! Become a tutor!

Thesis binding before Christmas break

Remember to take care of your membership before Christmas

JAMKO Office’s Christmas break

 

OTHER NEWS

********************

Say farewell to Asio and hello to Peppi in the Spring

Apply to Academic Sports’ Dream Team

 

***********************************

JAMKON UUTISIA

***********************************

LÖYDÄ SUN SUPERVOIMA! RYHDY TUTORIKSI!

Ma 9.12.2019 – 12.1.2020

 

Muistatko ne mahtavat tyypit opintojen alusta, joiden tukemana olet päässyt starttaamaan opintosi Jyväskylässä? Haemme jälleen uusia tutoreita auttamaan ensi vuoden uusia opiskelijoita. Tutorit toimivat uusien tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden apuna heidän opintojensa ensimmäisen vuoden ja vaihtojakson aikana. Tutoroinnin opintojaksolta opiskelijat saavat esimerkiksi opintopisteitä, työelämässä tärkeitä taitoja sekä uusia verkostoja. Haku on 9.12.2019-12.1.2020. Kysy lisää tutor@jamko.fi ja hae: https://www.jamko.fi/tutorointi/hae-tutoriksi/

 

OPINNÄYTETÖIDEN KANSITUSTILAUKSET ENNEN JOULUA

Ti 10.12.

 

Haluatko säilyttää kovan työsi arvoisellaan tavalla? Kansitustilaukset, jotka on lähetetty JAMKOon 11.12. klo 15 mennessä, ehtivät valmiiksi ennen JAMKOn joulutaukoa. Tämän päivämäärän jälkeen jätetyt tilaukset etenevät painoon vasta joulutauon jälkeen 7.1.2020. Lisätietoja opinnayte@jamko.fi tai www.jamko.fi/palvelut/opinnaytteen-kansitus/

 

JÄSENYYSASIAT KUNTOON ENNEN LOMAA

Ti 10.12.

 

Onko joululomalla reissu edessä, mutta jäsenyys ei ole voimassa? Muista jatkaa JAMKOn jäsenyyttäsi sekä noutaa uusi jäsentarra fyysiseen opiskelijakorttiisi ennen toimiston joulutaukoa 20.12. klo 12:00, niin voit lomalla huoletta nauttia opiskelijahintaisista eduista! Tämän jälkeen voit myös aktivoida käyttöösi Pivon digitaalisen opiskelijakortin.

Lisätietoja jasenpalvelu@jamko.fi tai https://www.jamko.fi/jasenyys/

 

 

JAMKON TOIMISTON JOULUTAUKO

20.12. – 6.1.

 

JAMKOn toimisto jää joulutauolle perjantaina 20.12. klo 12, ja tämän jälkeen toimisto on seuraavan kerran auki tammikuussa 7.1. klo 10:00. Mukavaa joulun odotusta! Lisätietoja jasenpalvelu@jamko.fi tai https://www.jamko.fi/yhteystiedot/#toimisto

 

*************************************

MUITA UUTISIA

*************************************

 

KEVÄÄLLÄ HEITETÄÄN HYVÄSTI ASIOLLE JA TOIVOTETAAN PEPPI TERVETULLEEKSI

Ti 10.12.

 

Opiskelijahallintajärjestelmä Asio vaihtuu Pepiksi kevään aikana. Järjestelmän vaihtaminen vaikuttaa ensi kevään aikatauluihin, joten kannattaa huomioida tavanomaisesta poikkeavat aikataulut. Lue Elmo-opiskelijaintrasta kokoamamme lista järjestelmävaihdoksen vaikutuksista. Lisätietoja: https://intra.jamk.fi/opiskelijat/ohjaus-ja-tuki/Sivut/Peppi.aspx

 

KORKEAKOULULIIKUNNAN DREAM TEAM – HAKU ON AUKI!

Ti 10.12.

 

Palloilun DreamTeam on palloilusta kiinnostuneiden opiskelijoiden tiimi. Tiimiin voi hakea kuka vain JAMKin, JYn tai HUMAKin opiskelija tai JYn tai JAMKin henkilökunnan jäsen. Tiimin jäsen saa vastuulleen yhden palloiluvuoron, jolla hän käy kerran viikossa kauden ajan. Vastineeksi tiimiläinen saa liikuntatarran keväälle 2020.

Lisätietoja https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi/yliopistoliikunta/palloilu/dream-team

 

 

***********************************

JAMKO NEWS

***********************************

 

WHAT IS YOUR SUPER POWER! BECOME A TUTOR!

9.12.2019 – 12.1.2020

 

Do you remember those awesome guys from start of your studies who helped you start your studies at Jyväskylä? We are now looking for tutors to help with next year’s new students. Tutors work with new degree and exchange students helping them at the start of their studies or during their exchange. Tutoring course gives students e.g. credits, important skills for working life and opportunities to network. Application period is from 9th of December to 12th of January. Apply: https://www.jamko.fi/en/tutoring/become-a-tutor/

 

THESIS BINDING BEFORE CHRISTMAS BREAK

Tue 10.12.

                            

Do you want to preserve your thesis in its rightful way? Thesis bindings, which are ordered before 3 p.m. 11th of December, will be completed before JAMKOs Christmas break. Orders which are made after that date will be forwarded to the press after the Christmas break at 7th of January 2020. More info: opinnayte@jamko.fi or https://www.jamko.fi/en/services/final-thesis-book-binding/

 

REMEMBER TO TAKE CARE OF YOUR MEMBERSHIP BEFORE CHRISTMAS

Tue 10.12.

 

Going to travel on Christmas holidays, but JAMKO membership isn’t valid anymore? Remember to continue your membership and collect a new membership sticker to your physical membership card before JAMKO offices Christmas break at 20th of December 12:00 Midday, and you’re able to enjoy the student discounts during holidays without a worry! More info: jasenpalvelu@jamko.fi or https://www.jamko.fi/en/membership/

 

JAMKO OFFICE’S CHRISTMAS BREAK

20.12. – 6.1.

 

JAMKO office will go on a Christmas break at Friday 20th of December 12:00 Midday, and after that the office will be open again at 7th of January 10 a.m. Happy holidays! More: jasenpalvelu@jamko.fi or https://www.jamko.fi/en/contact-visit/

 

***********************************

OTHER NEWS

***********************************

 

SAY FAREWELL TO ASIO AND HELLO TO PEPPI IN THE SPRING

Tue 10.12.

 

Student management system Asio will be changed to Peppi during the spring. Changing the system will affect next spring’s schedules, so keep an eye out for abnormal schedules. Read our list of effects of the system change that we have compiled on the Elmo Student Intra. More info: https://intra.jamk.fi/opiskelijat/student/guidance/Pages/Peppi.aspx

 

APPLY TO ACADEMIC SPORTS’ DREAM TEAM

Tue 10.12.

 

Academic Sports DreamTeam is a team of students and staff members of JYU, JAMK and HUMAK, who are all interested in ball games. Now it’s possible to apply to the team for spring term. Each team member has one ball game session that he/she attends every week during the term. In return team members will receive a sports sticker for the spring term.

More info: https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi/yliopistoliikunta/palloilu/dream-team

 

 

***********************************

***********************************

JAMKOn Viikkotiedotteessa opiskelijakunta välittää opiskelijoille tietoa ajankohtaisista uutisista, tapahtumista ja muista tärkeistä asioista. Viikkotiedote ilmestyy pääsääntöisesti viikon välein tiistaisin. Lisätietoa viikkotiedotteesta sivulla: https://www.jamko.fi/viikkotiedote/

 

In JAMKO Weekly newsletter the student union informs students about current news, events and other important issues. The newsletter is published approx. every week on Tuesdays. More info about the letter: https://www.jamko.fi/en/weekly-overview/

***********************************

***********************************

Browse all news

News