opintotukilaki

Opintorahan tasoon ja kestoon muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 03.11.2016 Opintotukilakia esitetään uudistettavaksi. Korkea-asteen opintorahan tasoa yhtenäistetään toisen asteen opintorahan tasolle ja tukiaikaa lyhennetään. Opintolainan valtiontakauksen määrää nostetaan...