Pidetään huolta

Opiskelijoiden hyvinvointikampanja Pidetään Huolta (Dare to Care) lanseerataan syksyllä 2018. Kampanjan takana on huoli opiskelijoiden hyvinvoinnista ja erityisesti siitä, että opiskelijat jäävät yksin haasteiden kanssa, eikä niitä huomata, ennen kuin tilanne on kärjistynyt. Kampanjan pohjautuu korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukseen (KOTT 2016) ja sen tuloksiin mm. kiusaamisesta, osallisuudesta ja yksinäisyydestä. Kampanjan tarkoituksena on kannustaa koko korkeakouluyhteisöä kiinnittämään huomiota toisiin ja yhteiseen hyvinvointiin arjessa, sekä ennakoimaan toimia, joilla voidaan ehkäistä vakavampia ongelmia.

Kampanja polkaistaan käyntiin korkeakouluopiskelijoiden Hyvinvointiviikolla 8. – 14.10.  ja jatkuu läpi lukuvuoden. Kampanjassa esitellään neljä pääteemaa, joiden alle on koottu toimintatapoja ja pieniä tekoja, joilla voi olla suuri vaikutus toisen elämään.  Opiskelijat ja koulun henkilöstö törmäävät teemoihin niin koulun tiloissa julisteina, infotelevisioissa kuin sosiaalisessa mediassa. Teema nousee esille myös Hyvinvointiviikon osatapahtumissa. Myös erilaisilla tempauksilla tuetaan kampanjan näkyvyyttä.

Kampanjan aloite on tullut JAMKOn hyvinvointivastaavalta ja sitä on kehitetty yhdessä JAMKOn ja HyPe – tiimin kanssa. Hyvinvoinnin edistäminen on myös yksi JAMK:in ohjauksen periaatteiden kehityskohteista, joten kampanjan ajatus ulottuu myös Korkeakoulun rakenteisiin.

Lisätietoja:

Alisa Huisman
Hallituksen jäsen, hyvinvointi

Eeva Vissel
asiantuntija, ohjaus ja hyvinvointi

etunimi.sukunimi@jamko.fi tai
yhteinen sähköposti: hyvinvointi(a)jamko.fi

1. Vertaisvastuu

Opiskelijat kohtaavat toisiaan useasti läpi opiskelun ja ovat siksi tärkeässä asemassa huomaamaan muutoksia toistensa hyvinvoinnissa.

Ajateltavaksi 

 • Opiskelijoista 4-10 % kokee yksinäisyyttä ja 22%, ettei kuulu mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään esimerkiksi oma kaveriporukka.
 • Joka viidennes opiskelija kokee kontaktin ottamisen opiskelutovereihin tai muihin ihmisiin vaikeaksi

Mitä sinä voit tehdä?

 • Kysy kaverilta “Miten sulla menee?”
 • Osoita kiinnostusta. Hymyile tutuille ja vaikkapa halaa kaveria.
  • Halaukset tutkitusti vaikuttavat terveyteen positiivisesti.
 • Puutu ympärilläsi tapahtuviin asioihin.
  • Voit teoillasi vaikuttaa, ettei kenenkään tarvitsisi esimerkiksi syödä yksin tai jäädä ulos porukasta.

2. Ajoissa reagoiminen

Huolien ei tarvitse antaa kasvaa isoiksi ennen kuin niihin puututaan.

Ajateltavaksi

 • 1/3 korkeakouluopiskelijoista ei koe henkistä hyvinvointiaan hyväksi
 • Yleisimpiä ongelmia ovat jatkuva ylirasitus, itsensä kokeminen onnettomaksi, masennus ja unettomuus.
 • Vastaajista 17% koki hukkuvansa opintojen työmäärään ja neljännes murehti opiskeluasioitaan paljon vapaa-ajallaan.

Mitä sinä voit tehdä?

 • Jos kaveri kertoo mieltään painavasta asiasta, kuuntele.
  • Jo pelkkä kuuntelu helpottaa kaverin mieltä.
 • Jos sinulla herää huoli kaverista, älä pelkää ottaa sitä puheeksi.
  • Huolen kanssa ei tarvitse jäädä yksin, kysy apua ympäriltä.
 • Jos huoli edelleen jatkuu, ota asia tarvittaessa uudelleen puheeksi ja hakekaa yhdessä apua.
  • Tunne siitä, että joku huolehtii, tuntuu hyvältä

3. Tiedä omat rajasi

On tärkeää auttaa toisia, mutta auttaminen ei saa horjuttaa auttajan omaa hyvinvointia

Ajateltavaksi

 • 1/3 kokee opiskelijoista runsaasti stressiä ja viidennes opiskelijoista kokee ahdistuneisuusoireita viikoittain.
 • Yli 20% opiskelijoista kokee seuraavat asiat negatiivisiksi: mieliala, tulevaisuuden suunnitteleminen, omat voimavarat ja kyvyt.

Mitä sinä voit tehdä?

 • Muista huolehtia itsestäsi.
  • Oma hyvinvointi on edellytys toisen auttamiselle.
 • Tunnista omat rajasi. Toisen auttaminen voi olla myös raskasta.
  • Kerro kaverille, mistä koululta saa juttuseuraa.
 • Jaettu huoli on kevyempi kantaa. Vertaisuudessa on paljon voimaa.
  • Tulet huomaamaan, ettet ole huoliesi kanssa yksin.

4. Koulun henkilökunnan asema

Jokaisella henkilökunnan jäsenellä on velvollisuus auttaa. Huolen voit ottaa puheeksi luotettavaksi kokemasi henkilön kanssa.

Koulussa apua tarjoaa erityisesti:

 • Tutor
 • Mentor
 • Opetutor
 • Opinto-ohjaaja
 • Oppilaitospappi
 • Opintopsykologi
 • Opiskeluterveydenhuolto

JAMKissa opiskeluhyvinvointia kehittää HyPe-team, joka koostuu JAMKOn, opiskeluterveydenhuollon ja JAMKin ohjauksen ja hyvinvoinnin avainhenkilöistä.