JAMKO rekrytoi

Tule meille osa-aikaiseksi hankekoordinaattoriksi!

Tule Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaan edistämään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO etsii työyhteisöönsä innokasta ja yhteistyökykyistä osa-aikaista (25h/vko) hankekoordinaattoria. Työtehtävä on määräaikainen ja sijoittuu hankkeen ajalle 8.8.2022-30.11.2023.

Työnkuva

Hankkeessa tulet edistämään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Jamkin korkeakouluyhteisössä. Hankekoordinaattorin keskeinen tehtävä on vakiinnuttaa toimenpiteitä, joita on pilotoitu Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen – OHKE -hankkeen Tutorit tukena työpaketissa.

Työtehtävä liittyy OKM:n rahoittamaan Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu – Yyamk -hankkeen osioon, jonka tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tutor- ja mentortoiminnan kautta. Hankekoordinaattori edistää hankkeen kokonaistavoitteita yhdessä muiden opiskelijakunnan toimijoiden sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstön kanssa.

Opiskelijakunnat ovat ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluorganisaatioita, joiden asema ja perustehtävät on määritelty ammattikorkeakoululaissa. Toiminta pohjaa opiskelijoiden vapaaehtoistoimintaan sekä toiminnan tueksi palkattuun henkilökuntaan.

Keskeisimmät työtehtävät:

  • Hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä JAMKOn sekä Jamkin toimijoiden kanssa
  • Mentorien ja tutorien tukemiseen suunniteltujen toimenpiteiden toteutus ja vakiinnuttaminen
  • Yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen yhdessä Jamkin toimijoiden kanssa
  • Hankkeeseen liittyvät viestintä ja raportointi

Voit olla korkeakouluopintojesi loppuvaiheessa, tai jo valmistunut!

Toivomme, että sinulla olisi tietämystä tutortoiminnasta, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Työssä menestyminen vaatii itsenäistä työotetta, vuorovaikutustaitoja ja hyviä organisointitaitoja.

Eduksi katsomme aiemman kokemuksen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta, hanketyöskentelystä ja osallistavan toiminnan järjestämisestä. Lisäksi meille olisi tärkeää, että yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuuden teemat ovat sinulle tuttuja ja tärkeitä arvoja.

Työtehtävä tarkentuu tehtävään valitun osaamisalueen mukaan. Meillä et tule jäämään työtehtäviesi kanssa yksin, sillä tarjoamme kattavan perehdytyksen ja tiiviin työyhteisön.

Palkkaus ja edut:

Palkkaus tehtävään on opiskelijakuntien työehtosopimuksen palkkaryhmän III mukainen, johon sovelletaan pykälää 7 § osa-aikaisten työntekijöiden palkkauksen osalta.

Työaika on 25 tuntia viikossa, jaettuna neljälle tai viidelle viikkotyöpäivälle. Tämä on sovittavissa valitun henkilön toiveiden mukaan. TESin mukainen osa-aikaisen peruspalkka 25h/vko työsopimuksella on 1400,42€/kk. Tämä lisäksi maksamme mahdolliset koulutus- ja kokemuslisät. 

Me JAMKOssa haluamme myös edistää hyvinvointiasi, ja tarjoamme henkilöstölle liikunta-etuuden. Saat käyttää 1h viikossa työaikaasi liikuntaan tai vaihtoehtoisesti valita Smartum-liikuntasaldoa käyttöösi 64 euron edestä kuukausittain.

Työskentelemme korkeakoulun vuosirytmissä. Tavoitettavuusaika työtehtävässä on pääsääntöisesti klo 10:00-14:00 arkisin. Työ saattaa sisältää satunnaisia ilta- ja viikonlopputöitä. Meillä JAMKOssa on käytössä liukuva työaika, joka mahdollistaa vapaa-ajan ja työelämän mutkattoman yhteensovittamisen. 

Työpiste sijaitsee pääsääntöisesti JAMKin Rajakadun kampuksella.  (Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä).Työtehtävässäsi on myös osittainen etätyömahdollisuus. Noudatamme työtehtävässä 4 kuukauden koeaikaa.

Aikataulu ja hakemukset: 

Hakuaika päättyy sunnuntaina 5.6. klo 23:59. Tehtävä alkaa palkallisella perehdytyksellä maanantaina 8.8.2022 klo 9:00. Toimita vapaamuotoinen hakemus ja CV viimeistään 5.6.2022 osoitteeseen rekry@jamko.fi. 

Haastatteluun valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja haastattelut järjestetään halutessasi etänä tai läsnä viikoilla 23 ja 24. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja poistetaan haun päätyttyä. Ps. Meille ei ole tärkeää tietää ikääsi tai sukupuoltasi, joten nämä tiedot voit jättää hakemuksessa mainitsematta.

Lisätietoja tehtävästä 30.5. klo 13:30-16:00 antaa puhelimitse toiminnanjohtaja Miina Pirnes (+358 44 321 1600)